ทุน Fulbright ประจำปี 2016

Fulbright Open Competition scholarship program 2016

ทุนการศึกษาโดลยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือ  Fulbright Open Competition scholarship program ประจำปี 2016 โดยจะคัดเลือกนักเรียนไทยจำนวน 7 คน (4 ใน 7 พิจารณาจากผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคต่างๆ )  เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้ทุนเริ่มต้น 1  ปี ซึ่งต้องเริ่มศึกษาในปีการศึกษา 2016 ที่จะถึงนี้ (ทั้งนี้อาจจะมีการขยายทุนการศึกษา เป็น 2 ปี ตามเหตุผลความจำเป็น)

ผู้สนใจสมัครทุน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2015 โดยทุนเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถสมัครได้ในทุกสาขาวิชา ยกเว้น แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจศึกษาต้องศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่เกินกำหนดระยะเวลาศึกษา 2 ปี (ถ้าในกรณีเป็นหลักสูตรปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก ผู้รับทุนต้องสรรหาทรัพยากรเพิ่มเติมในการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยตนเอง)

ผู้สมัคร สามารถสมัครได้สองทาง ดังนี้
1. สมัครโดยตนเอง ที่
TUSEF Office, Thai Wah 1 Tower, 3rd floor, South Sathorn road. The building is in between the Sukhothai Hotel and the Banyan Tree Hotel.  The nearest MRT station is Lumphini or BTS station is Saladaeng.

2. สมัครโดยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่สมัคร โดยเอกสารต้องมาถึงก่อน 9 เมษายน 2015

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– ต้องเป็นพลเมืองชาวไทย
– มีคะแนนเฉลี่ย GPA 3.00 จากระบบเกรด 4.00
– ผู้ที่กำลังศึกษาในสหรัฐอเมริกาไม่มีสิทธิ์สมัคร
-ผู้สมัครต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 80 คะแนนขึ้นไป

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
[email protected] or call 0-2285-0581-2,
Ms. Supawaree Patravanich at ext. 106 or
Ms. Talisa Likanonsakul at ext. 107.

ที่มา : http://www.fulbrightthai.org/NowOpenDetail.asp?id=782&type=application