ทุนปริญญาโท MIT เรียน 1 วัน/สัปดาห์

ทุนปริญญาโท MIT

ผู้ที่มีความสนใจอยากจะเป็น Data Scientist โอกาสมาถึงท่านแล้ว  หลักสูตรปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำลังเปิดรับบัณทิตผู้ที่มีความสนใจในด้าน Data Science
เรียนเพียง 1 วันต่อสัปดาห์ มีทุนเรียนฟรี และมีโอกาสต่างๆ อีกมากมาย

  • มีโอกาสไปทำวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
  • ทางหลักสูตรร่วมมือกับ บริษัทญี่ปุ่น ในการวิเคราะห์และศึกษาโมเดลทางวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและใช้จริงในธุรกิจ
  • มีโอกาส ฝึกงาน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

รีบสมัครด่วนๆ ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.tni.ac.th/
หรือ Facebook : www.facebook.com/MITofTNI/