ทุนปริญญาโท KTB Scholarship 2017

KTB Scholarship 2017
บมจ.ธนาคารกรุงไทยประสงค์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก USA UK France Switzerland Japan China Hongkong  Singapore จำนวน 10 ทุน
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
• Accounting
• Data Analytics
• Economics
• Data Science
• Finance
• Business Analytics
• Financial Engineering
• MIS / IT / Information Assurance and Security / Computer Science
• Marketing
• AI (Artificial Intelligence)
• MBA
• Digital Transformation and Innovation
• Banking and Financial Laws
• Business Laws
• Operations Research
• Mathematics
• Entrepreneurship

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 เมษายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 023451884-5 หรือ email : [email protected]
website : http://www.ktb.co.th