ทุน DAAD ระดับปริญญาเอก ทุนเต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัด

เปิดรับสมัครทุน DAAD โปรแกรมปริญญาเอก จาก Bonn International Graduate School for Development Research (BIGS-DR) สำหรับปีการศึกษา 2021 ที่กำลังจะเปิดรับสมัครในปีนี้

หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำวิจัยด้าน Development ในสาขาต่างๆ เช่น การพัฒนาทรัพยากรน้ำและพลังงาน การพัฒนาสุขภาพและโภชนาการ การพัฒนาระบบรัฐ บริหารจัดการความขัดแย้งต่างๆ พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเมือง ระบบสาธารณะ รวมถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ทุนเต็มจำนวน ไม่มีข้อผูกมัด

ผู้สนใจต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบปริญญาโทมาไม่เกิน 6 ปี

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม 2020

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.zef.de/doctoral-program.html

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา