ทุนปริญญาเอก ม.ธรรมศาสตร์

ทุนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับทุนปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2557  (ชื่อเดิม ทุนผู้ช่วยวิจัย โครงการปริญญาเอก) จำนวน 40 ทุน

จำนวนเงินทุน

– ค่าเล่าเรียน ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 8,000 บาท ต่อเดือน


คุณสมบัติเบื้องต้น

– เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชายไทย หรือต่างประเทศ อายุไม่เกิน 40 ปี


หมดเขตรับสมัคร

รับสมัครถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.research.tu.ac.th