กพ เปิดรับสมัครทุน ม.ปลาย เพื่อศึกษาต่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2567

กพ. เปิดรับสมัครทุนมัธยมปลาย เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี ในต่างประเทศ
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2567 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวม 31  ทุน

รับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2566

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี  2567

1.1 ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
1.2 ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 14 ทุน
1.3 ทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
1.4 ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน
1.5 ทุนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน 1 ทุน  (ประจำปี 2566)

ผู้มีสิทธิสมัคร

  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50
  • อายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (25 ต.ค. 66)
  • คุณสมบัติอื่น ๆ ที่กำหนดในประกาศรับสม้คร

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1330 , 02 547 1903 , 02 574 1907 , 02 547 1910 , 02 547 1911 , 02 547 1916 , 02 547 1955

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th