ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 แก่นักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก สาขาต่าง ๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (อาทิ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ) และหลักสูตรแฟชั่น โดยผู้สมัครต้องมีทักษะความรู้ด้านการเขียนภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ณ วันที่มหาวิทยาลัย/สถาบันของอินเดียตอบรับเข้าศึกษาต่อ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร
ออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ 

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

email: [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 2258 0300 – 6 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

แหล่งขอมูลทุนการศึกษา