ธอส. ให้ทุนป.โท USA ปี 2561

ธอส. ทุนปริญญาโท usa
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุคคลทั่วไป 
เพื่อศึกษา ระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ ประจำปี 2561

ทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษามหาวิทยาลัย 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

  • Accounting
  • Artificial Intelligence
  • Finance
  • Cyber Security
  • MBA
  • Data Analytics/Data Science
  • Business Analytics
  • Computer Science / Software Engineering / Computer Engineering
  • Financial Engineering
  • IT Architecture

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่

ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ชั้น 11 อาคาร 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. 10310

หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่ Email : [email protected]

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0-2645-9000 ต่อ 1069, 1267, 6986

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา