สำนักงานทรัพย์สินฯ รับสมัคทุนป.ตรี Full Scholarship 15 ทุน

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทุนการศึกษา Full scholarship

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Full Scholarship จำนวน 15 ทุน

ประเภททุนการศึกษาฯ เต็มจำนวน (Full Scholarship)

1. ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนบนพิ้นที่ของสำนักงานฯ ที่มีผลการเรียนดีเด่น
2. ทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนบนพื้นที่ของสำนักงานฯ ที่มีทักษะความสามารถ หรือมีผลการเรียนดีเด่นเป็นที่ยอมรับ เช่น ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านศิลปะ หรือเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้ส้งคม อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

คุณสมบัติหลัก เบื้องต้น

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
– เป็นผู้เช่า หรือบุตรหลานของผู้เช่าของสำนักงานทรัพย์สินฯ และอาศัยอยู่ในชุมชนหรือสถานที่เช่าบนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 25661

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทุนการศึกษาและแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานทรัพย์สินฯ www.crownproperty.or.th และมาสมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งใบสมัครมาที่ กองกิจการสังคม 1 ฝ่ายกิจการสังคม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการสังคม 1 ฝ่ายกิจการสังคม สำนักงานทรัพย์สินฯ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-6295-98 โทรสาร 0-2787-6280

ลิงค์ที่มาแหล่งทุนการศึกษา