ทุนรัฐบาลอาเซอร์ไบจาน ระดับ ป.ตรี-โท-เอก ปี 2018

ทุนรัฐบาลอาเซอร์ไบจาน ปริญญาตรี โท เอก

รัฐบาลสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประกาศมอบทุนการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี โท และเอก สำหรับบุคคลทั่วไปจากประเทศสมาชิก Non-Aligned Movement (NAM) ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก

โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าวีซ่า ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าที่พักและสาธารณูปโภค 800 AZN ต่อเดือน หรือประมาณ 14,800 บาท) ค่าประกันสุขภาพ และค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ (ปีละครั้ง)

ทั้งนี้ ขั้นตอนการคัดเลือกจะประกอบไปด้วยการพิจารณาใบสมัคร/เอกสารประกอบ และการสัมภาษณ์ผ่านออนไลน์/skype ซึ่งจะประกาศผลการพิจารณาภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2561

สำหรับผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำมาเลเซีย ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นาง Tarana Sadigova ([email protected] / โทรศัพท์ +994 12 596 9327) และ
นางสาว Nigar Asgarova ([email protected] / โทรศัพท์ +994 12 596 9296)
ดาวน์โหลดใบสมัคร Click..

ที่มาแหล่งทุน