ฮอลแลนด์ให้ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship

Picture From https://www.nesothailand.org

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand สำหรับนักเรียนไทย

ถ้าคุณกำลังตัดสินใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือ  MBA ที่ฮอลแลนด์ ? Orange Tulip จะช่วยคุณตามความฝันนี้!

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์  ปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์จะนำเสนอมากขึ้นถึง  40 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีคะแนนดีเยี่ยม

มีทุนการศึกษาสำหรับด้านต่าง ๆ เช่นธุรกิจและเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, MBA เช่นเดียวกับแพทย์ประสาทวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, การท่องเที่ยว, ศิลปะ, การออกแบบและการศึกษาดนตรี

วันปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2016 หรือ 1 เมษายน 2016 (ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)  

ส่งอีเมลที่ : [email protected]  (ตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนที่จะส่งไป)

Download  OTS Thailand OTS applicationform  2016(44.8 KB)  

ขั้นตอนการสมัคร
โดยทั่วไปนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์พื้นฐานต่อไปนี้จะนำไปใช้สำหรับโปรแกรม Orange Tulip:
– สัญชาติไทย
– สมัครและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยดัตช์ (ตามเกณฑ์) ที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดัตช์
– กรอกและส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ของ Orange Tulip ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2016 หรือ 1 เมษายน 2016
– ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย
– ผู้สมัครจะต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษฟังพูดอ่านเขียน (ระดับปริญญาตรีหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำคือ 6.0  ในการสอบ IELTS,  80 สำหรับ TOEFL-iBT;  ปริญญาโทหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำในการสอบ IELTS 6.5  92 ในการสอบ TOEFL iBT-)
– ผู้สมัครควรมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.0

มหาวิทยาลัยเข้าร่วม Orange Tulip Scholarship
Amsterdam Business School

Amsterdam University of Arts

Rotterdam School of Management – Erasmus University

Hanze University of Applied Sciences

Insititute of Social Sciences

Maastricht University

Maastricht School of Management

Nyenrode University

Radboud University

Rotterdam Business School

Saxion University of Applied Sciences

The Hague University of Applied Sciences

Tilburg University

University of Groningen

Wittenborg University of Applied Sciences

Zuyd University of Applied Sciences

ที่มา https://www.nesothailand.org/scholarship/ots