ออสเตรเลียให้ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships 2016

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships 2016

 

ทุนการศึกษา Australia Awards มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความรู้ การเชื่อมโยงการศึกษา และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านโปรแกรมการให้ทุนการศึกษาของออสเตรเลีย

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย มีทุนทั้งหมด 4 ประเภท

– Endeavour Postgraduate Scholarship (ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก)
– Endeavour Research Fellowship / Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowship (ทุนเพื่อการวิจัย)
– Endeavour Vocational Education and Training Scholarship (ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม)
– Endeavour Executive Fellowship (ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร)

โดยทุนดังกล่าว มอบให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยกว่า 600 คนทั่วโลก เปิดรับสมัครในช่วงต้นเดือนเมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้ที่อีเมล์ [email protected] หรือ โทร 02 344 6490

หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://aei.gov.au/scholarships-and-fellowships/pages/default.aspx