ม.ศรีปทุมให้เปิดรับนศ.ให้พร้อมรับทุนสูงสุด 40,000 บาท

ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมมอบทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท* เพียงยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (CGPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ (หลักสูตร 4 และ 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษารวมมูลค่าทุนสูงสุด 40,000 บาท* (ภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ซึ่งการเปิดรับสมัครระบบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2556

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 561 2222 ต่อ 2121-4
http://www.spu.ac.th/campaign/quota56/faculty.php

Add a Comment