ม.นอร์ทกรุงเทพให้ทุนป.ตรีกว่า 700 ทุน

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ทีมข่าวศูนย์ข่าวการศึกษาไทย มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ทั้งในเรื่องของการพัฒนาสถาบัน และเรื่อง “ทุนการศึกษา” ซึ่งที่นี่มีมอบให้น้อง ๆ นักเรียนม.ปลายหลายร้อยทุน เป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้อง ๆ ที่จะได้เข้ามาเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่มีความตั้งใจและมีความพร้อมในการพัฒนาการศึกษาอย่างยิ่ง
ขณะนี้ “นอร์ทกรุงเทพ”กำลังเปิดรับน้องม.ปลายที่มีคุณสมบัติพร้อมเพื่อรับทุนการศึกษาแล้ว   ในปีการศึกษา 2556 นี้ มีทุนมอบให้กว่า 700 ทุนเลยทีเดียว มาดูรายละเอียดโครงการทุนในแต่ละประเภทกันได้เลย

โครงการทุนการศึกษานอร์ทกรุงเทพ
– ทุนเรียนดี 2 ทุน
– เกรดเฉลี่ยขณะรับสมัครเข้ารับทุนเรียนดีไม่ต่ำกว่า 2.75
– มูลค่าทุนหลักสูตร 4 ปี 100,000 บาท
– อนุมัติทุนต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
– การรักษาผลการเรียนของทุนประเภทต่าง ๆ  – ทุนเรียนดี 3.25
หมดเขตรับสมัคร 15 ตุลาคม 2555

โครงการทุนเส้นทางสู่บัณฑิต IT North Bangok College
–  มอบให้จำนวน 200 ทุน
–  มี 3 ประเภทได้แก่ ทุนเรียนดี กีฬา ความสามารถพิเศษ (ดนตรีไทย สากล นาฎศิลป์ มารยาทไทย การใช้ภาษาไทย (วาทศิลป์ โต้วาที เรียงความ) การแสดง ศิลปะ เชียร์ลีดเดอร์
– เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
–  มูลค่าทุน 100 % 50% 30%ของมูลค่าหน่วยกิต
– อนุมัติทุนต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
– การรักษาผลการเรียนของทุนประเภทต่าง ๆ  …ทุนเรียนดี100 %ที่ 3.5 ,ทุนเรียนดี50 %ที่ 3.00 ,ทุนเรียนดี30 %ที่ 2.5
หมดเขตรับสมัคร 28 ก.พ.2556

โครงการทุน ประวัติรุ่งเรือง
– จำนวน 3 ทุนต่อเขตพื้นที่การศึกษา (ประมาณ 525 ทุน)
– ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
– มูลค่าทุน 100,000 บาท ตลอดหลักสูตร ไม่จำกัดสาขา
– อนุมัติทุนต่อเนื่องทุกภาคการศึกษารักษาผลการเรียนที่ 3.25 ต่อภาคการศึกษา

หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2556
ประกาศผลภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อมูลศึกษาต่อ
http://www.northbkk.ac.th/home/index.php

ที่มา : ENN  ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

Add a Comment