มศว.ให้ทุนเอราวัณ ป.ตรี ปี 2561

มศว. ทุนเอราวัณ

โครงการทุนเอราวัณ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร – คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ตามโครงการความร่วมมือกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT5 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถานที่สอบ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ที่มา http://admission.swu.ac.th