ทุน TaiwanICDF Scholarship

ไต้หวันให้ทุนปริญญาตรี โท เอก

Taiwan International Cooperation and Development Fund เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก ในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำในใต้หวัน พร้อมให้ทุนเต็มจำนวน  (ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ประกันสุขภาพ ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายรายเดือน  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

Eligibility

Applicants applying for a TaiwanICDF scholarship must meet both the general eligibility criteria and be a national of a country on the List of Countries Eligible for TaiwanICDF Scholarship (check on TaiwanICDF website). Applicants must also meet the Regulations Governing Visiting, Resident, and Permanent Residency of Aliens set by ROC(Taiwan) National Immigration Agency.

Benefits

•   Airfare (economy class)

•   Housing (dormitory in NTNU)

•   Tuition & credit fees

•   Insurance (accidental and medical coverage)

•   Textbook costs

•   Monthly Allowance

How to apply

TaiwanICDF website http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=30318&mp=2

• Complete the TaiwanICDF online application form

• Prepare all the document listed on the TaiwanICDF website

• Submit the documents listed in the website to the ROC (Taiwan) Embassy/ Consulate (General)/ Representative Office/ Taiwan Technical Mission or project representative in your country before deadline

• Obtain recommendation from the ROC (Taiwan) Embassy/ Consulate (General)/ Representative Office/ Taiwan Technical Mission or project representative in your country before deadline

• Application period: Jan. 1, 2018 ~ Mar. 13, 2018 (Taiwan time)

Note

  1. When applying for TaiwanICDF, the applicant also needs to complete the application for IHRD, NTNU.
  2. Application materials together with TaiwanICDF application form must either be mailed or delivered in-person to OIA NTNU by the deadline.
  3. ICDF scholarship applicants don’t have to pay application fee.

Contact: Graduate Institute of International Human Resource Development at 886-2-77341623 /886-277341622 E-mail: [email protected], [email protected]