ทุนเรียนปริญญาตรี เกาหลี สมัครด่วนเลย

ทุน Semyung ACE Global Scholarship
ทุน Semyung ACE Global Scholarship

มหาวิทยาลัยเซ-มยอง (Semyung University) ตั้งอยู่ ณ เมืองเชชอน สาธารณรัฐเกาหลี เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงระดับปานกลาง ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 8,500 คน มีนักศึกษาต่างชาติ 400 คน เปิดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก โดยสาขาที่มีชื่อเสียง คือ พยาบาลศาสตร์ การแพทย์แผนตะวันออก การจัดการโรงแรม และบริหารธุรกิจ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา “Semyung ACE Global Scholarship Program” ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เป็นระยะเวลา 5 ปี

หมดเขตรับสมัคร วันที่  23 พฤศจิกายน 2555

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Office of International Affairs ของมหาวิทยาลัย เซ-มยอง
หมายเลขโทรศัพท์ 82-43-649-1158 หรือ E-mail [email protected] โดยตรง
หรือเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.semyung.ac.kr/insite/international/index.html

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา : http://www.bic.moe.go.th

Add a Comment