ทุนเรียนต่อปริญญาตรี สิงคโปร์ Dr Goh Keng Swee Scholarship

ทุนการศึกษา Dr Goh Keng Swee Scholarship
ทุนการศึกษา Dr Goh Keng Swee Scholarship

ทุนDr Goh Keng Swee Scholarship เป็นภาคเอกชน ผ่านบริหารโดย สมาคมธนาคารในสิงคโปร์ สำหรับกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก ในระดับปริญญาตรีจากประเทศสิงคโปร์  โดยผ่านสถาบัน Public Service Commission Secretariat    ซึ่งผู้รับทุนก็ต้องไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ ณ National University of Singapore หรือ  Nanyang Technological University หรือ  Singapore Management University หรือ Singapore University of Technology and Design ตามแต่สาขาวิชาของผู้เรียนว่าจะได้เรียนในมหาวิทยาลัยไหน

ซึ่งทั้งนี้ทางผู้มอบทุนได้กำหนดสาขาวิชาที่เปิดให้รับทุนวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือกฎหมาย จะได้รับการพิจารณาด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ผู้มอบทุนกำหนดข้างต้นเท่านั้น ซึ่งต้องศึกษากำหนดการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง
– สามารถแสดงศักยถาพความเป็นผู้นำ ความโดดเด่นทางวิชาการพร้อมแนบจดหมายประวัติโดยย่อ
– มีอายุต่ำกว่า 25 ปี และไม่ได้เป้นพลเมืองของประเทศสิงคโปร์

 มูลค่าทุนการศึกษา
ทุนดังกล่าวจะครอบคลุมเป็นเวลาทั้งหมด 4 ปีเต็มตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยจะครอบคลุม
1.ค่าเล่าเรียน
2.ค่าเดินทางกลับสู่ประเทศ (หลังจากจบการศึกษา)
3.ค่าครองชีพรายปี ซึ่งจะได้ปีละกว่า 6,500 SGD หรือประมาณ 160,000 บาท
4. ค่าทีพักสำหรับนักศึกษา
5. ค่าเคลื่อนย้ายของเข้าสถานที่พักในครั้งแรก SGD200

สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ที่
http://www.pscscholarships.gov.sg

Add a Comment