ทุนป.ตรี Western Digital Scholarship 2018

ทุนปริญญาตรี Western Digital Scholarship
Western Digital Corporation (เรียกทั่วไปว่า Western Digital และมักเรียกสั้น ๆ ว่า WDC) เป็น บริษัทจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์อเมริกัน และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลก

The Western Digital Scholarship Program ถูกจัดตั้งเพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี วิศกร และนักคณิตศาสตร์ โดยจะให้ทุนสูงถึง 1 ล้านเหรียญ $ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับโอกาศทางการศึกษาต่อไป ทั้งนี้จะมอบทุนระดับปริญญาตรีให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาในสาขา STEM (Computer Science (B.S. programs only), Engineering, Mathematics or Science (โดยไม่นับรวมสาขาวิชาดังต่อไปนี้ agricultural sciences, health and other life sciences)) โดยสามารถเลือกเรียนได้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น อินเดีย อิสราเอล มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

มูลค่าทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี :

มูลค่า $500 – $5,000 ทุนจำนวนดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน

ปิดรับสมัคร:

5 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2018

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา


The Western Digital Scholarship Program

The Western Digital Scholarship Program was established to help realize the potential of future scientists, technologists, engineers and mathematicians, as well as the dependents of our talented workforce. The global program is committed to awarding up to $1 million in scholarships to encourage and assist students whose educational opportunities will be expanded by financial assistance. Because when we uplift students to reach their goals, we all win.

The Western Digital Scholarship program will award up to 500, one-time scholarships per year. The maximum total award per recipient is $5,000 USD.

Western Digital Scholarships for STEM

Western Digital is committed to addressing access to STEM education for underrepresented and underprivileged students.  Scholarships are currently awarded to deserving students in the following countries:

 • United States
 • China
 • India
 • Israel*
 • Japan
 • Malaysia
 • Philippines
 • Thailand

*Our current program in Israel is through a separate partnership with Silicon Valley Community Foundation and ATIDIM.

Scholarship recipients will be selected based on academic excellence, demonstrated leadership in extracurricular and / or community activities, financial need, and the overall quality of the application.

Eligibility Requirements:

 • Undergraduate student enrolled on a full-time basis at a four-year accredited University located in the countries where scholarships are being offered
 • Majoring in Computer Science (B.S. programs only), Engineering, Mathematics or Science (excluding agricultural sciences, health and other life sciences)
 • Minimum grade average of 3.0 on a 4.0 scale or equivalent
 • Demonstrated financial need
 • Traditionally under-represented populations in the STEM disciplines, including females and individuals of African-American or Latino descent in the United States