ทุนปริญญาตรี/โท ด้านกฎหมาย Bocconi University อิตาลี

ทุนปริญญาตรี โท ด้านกฎหมายที่ Bocconi University ประเทศอิตาลี
ทุนปริญญาตรี โท ด้านกฎหมายที่ Bocconi University ประเทศอิตาลี

Bocconi University มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในปริญญาตรี หรือหลักสูตรทางด้านกฎหมาย โดยมูลค่าทุนการศึกษาจะขึ้นกับศักยภาพของนักเรียนในแต่ละคน

มูลค่าทุนการศึกษา
มูลค่าทุนการศึกษาสูงสุด จะยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนให้ 3 ปีการศึกษาสำหรับปริญญาตรีทั่วไป และ 5 ปีการศึกษา สำหรับหลักสูตรทางด้านกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงสุดถึง 11,000 ยูโรต่อปี โดยแต่ละปีการศึกษา นักเรียนทุนจะต้องอยู่ในคุณสมบัติของการต่อทุนการศึกษาด้วย

คุณสมบัติ
ผู้สมัครสำหรับปีแรกของปริญญาตรีหรือหลักสูตรกฎหมายเท่านั้นที่จะสามารถสมัครทุนการศึกษานี้ได้ และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • Non-Italian Citizenship
  • Non-Italian Residence
  • a Non-Italian High School Diploma earned in Italy or abroad

หากผู้สมัครมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จะไม่สามารถสมัครทุนได้

  • เคยสมัครปริญญาตรี หรือปริญญาตรีควบโททั้งในประเทศอิตาลี และต่างประเทศ
  • ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้ว
  • ได้ทุนการศึกษาจากสถาบันอื่นแล้ว

 หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2556

การสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่
http://www.unibocconi.eu

Add a Comment