ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand 2018

ทุนการศึกษา Orange Tulip

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ ปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์จะนำเสนอมากขึ้นถึง 40 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีคะแนนดีเยี่ยม

มีทุนการศึกษาสำหรับด้านต่าง ๆ เช่นธุรกิจและเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, MBA เช่นเดียวกับแพทย์ประสาทวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, การท่องเที่ยว, ศิลปะ, การออกแบบและการศึกษาดนตรี

วันปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2018 หรือ 1 เมษายน 2018 (ขึ้นอยู่กับแต่ละทุนการศึกษา)

ส่งอีเมลที่ : [email protected] (ตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนที่จะส่งไป)

ขั้นตอนการสมัคร

โดยทั่วไปนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์พื้นฐานต่อไปนี้จะนำไปใช้สำหรับโปรแกรม Orange Tulip:

  • สัญชาติไทย
  • สมัครและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยดัตช์ (ตามเกณฑ์) ที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดัตช์
  • กรอกและส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ของ Orange Tulip ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2018 หรือ 1 เมษายน 2018
  • ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย
  • ผู้สมัครจะต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษฟังพูดอ่านเขียน (ระดับปริญญาตรีหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำคือ 6.0 ในการสอบ IELTS, 80 สำหรับ TOEFL-iBT; ปริญญาโทหลักสูตร: จำนวนขั้นต่ำในการสอบ IELTS 6.5 92 ในการสอบ TOEFL iBT-)
  • ผู้สมัครควรมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า GPA 3.0

ที่มา https://www.nesothailand.org/scholarship/ots