Mahajak-SAE ให้ทุนเรียนด้านเครื่องเสียง

มหาจักรและสถาบัน SAE มอบทุนการศึกษา
มหาจักรและสถาบัน SAE มอบทุนการศึกษา

หาจักรและสถาบัน SAE มอบทุนการศึกษา
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Audio / Visual / Lighting และเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้ ร่วมกับบริษัท มหาจักรการศึกษา จำกัด หรือสถาบัน SAE Thailand ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมชั้นนำในด้าน Audio Engineering, การผลิตสื่อภาพยนตร์, อนิเมชั่น และระบบมัลติมีเดีย ได้ร่วมกัน มอบทุนการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านงานเครื่องเสียง สำหรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรละ 5 ทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์
โครงการดังกล่าว เป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและมอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อโดยสนับสนุนการเรียนการสอนโดยสถาบัน SAE สถาบันชั้นนำในด้าน Audio Engineerการผลิต สื่อภาพยนตร์ผ่านระบบดิจิตอล อนิเมชั่น และระบบมัลติมีเดีย โดยผู้สมัครจะทำการศึกษา ณ สถาบัน SAE และจะได้รับเข้าเป็นพนักงานของ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด เกี่ยวกับงานระบบเครื่องเสียง Professional Audio ในรูปแบบของ On the Job Training

จำนวนทุนการศึกษา 10 ทุนการศึกษา (2 คอร์ส)
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงงานเครื่องเสียง 5 ทุนการศึกษา
หลักสูตร ใบรับรองคุณภาพผู้ควบคุมงานเครื่องเสียง 5 ทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร
นักเรียนหรือนักศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือ ระดับ ปวช.
บุคคลทั่วไป จบการศึกษาระดับมัธยม 3
เพศชาย อายุตั้งแต่ 18-30 ปี
GPA ไม่น้อยกว่า 2.75
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ

เอกสารในการสมัครขอรับทุน
รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด
สำเนาใบทะเบียนรายงานผลการศึกษา 1 ชุด
หนังสือรับรองจากอาจารย์ของสถาบัน

ขั้นตอนการคัดเลือก
ผู้สมัครผู้ที่สนใจในทุนการศึกษาจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งมีผู้รับรองกรอกหนังสือรับรองการขอรับทุน และจัดเตรียมอกสารสำหรับการสมัครให้ครบถ้วนและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องถึง คุณนิภาภรณ์ นิกรบัว ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555

ที่อยู่ในการจัดส่ง
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด 46 อาคารมหาจักร ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2256-0020 ต่อ 318 แฟกซ์.0-2254-3008

ระยะเวลาดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นต้นไป         เปิดรับสมัครนักเรียนหรือนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยส่งเอกสารการสมัครที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ตามที่อยู่)
31 สิงหาคม พ.ศ.2555                      วันสุดท้ายของการปิดรับใบสมัคร
10 – 14 กันยายน พ.ศ.2555               คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
1 ตุลาคม พ.ศ.2555                         วันแรกของการเปิดภาคเรียน
การคัดเลือก  :     คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และทำแบบทดสอบเบื้องต้น

ตำแหน่งงานสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

Audio Engineer
เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี 9 เดือน
–          1 ปี        (บทเรียนเกี่ยวกับทฤษฎี)
–          6 เดือน   (การฝึกปฏิบัติงานจริง)
–          3 เดือน   (ปฏิบัติงานจริง เป็นช่วงทดลองงาน ณ บริษัท มหาจักรฯ)
–          2 ปี        (บรรจุเป็นพนักงานประจำ 2 ปี

Audio Foreman
เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
–          6 เดือน   (บทเรียนเกี่ยวกับทฤษฎี)
–          3 เดือน   (การฝึกปฏิบัติงานจริง)
–          3 เดือน   (ปฏิบัติงานจริง เป็นช่วงทดลองงาน ณ บริษัท มหาจักรฯ)
–          1 ปี        (บรรจุเป็นพนักงานประจำ 1 ปี)

วันและเวลาในการเรียน
เรียน 6 วันต่อสัปดาห์
วันจันทร์ – วันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.
* หลังจากสิ้นสุดทุนการศึกษา ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานกับบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด เป็นระยะเวลา 2 ปี (สัญญาจ้างงาน) พร้อมทั้งจะได้รับเงินเดือน และสวัสดิการ เช่นเดียวกันกับพนักงานของบริษัทฯตามปกติ

* ผู้ที่ได้รับทุน จะต้องมีผู้ลงนามค้ำประกันในสัญญาการได้รับทุน (ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติ C5 ขึ้นไป) และถ้าผู้ได้รับทุนไม่ผ่านการประเมินผลทางการศึกษาหรือผ่านการศึกษา และจบการศึกษาจากสถาบัน แต่ไม่ปฏิบัติงานกับ บริษัท  มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด จำนวน 2 ปี ตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ ผู้ได้รับทุนและ ผู้ลงนามค้ำประกันในสัญญาทุนการศึกษา จะต้องเสียค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา เป็นเงิน 310,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด สำนักงาน/โชว์รูม 46 ถ.สุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2256-0020-9 แฟกซ์.0-2253-1696 www.mahajak.com e-mail: [email protected]

บริษัท มหาจักรการศึกษา จำกัด (สถาบัน SAE THAILAND) 46 อาคารมหาจักร ชั้น 7 สุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-265-4655-57 แฟกซ์. 0-2655-4660 email: [email protected] , www.saethailand.com , http://www.facebook/sae.thailand

แหล่งข้อมูลhttp://news.saethailand.com/?p=4

Add a Comment