ทุนการศึกษา British Council IELTS

ielts-prize 2020 ทุน

ทุนการศึกษา British Council IELTS

ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ทุนการศึกษา IELTS สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2020/21

ในการเข้าร่วมลุ้นทุนการศึกษา IELTS ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน IELTS

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลที่หนึ่ง: มูลค่า 232,200 บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 193,500 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 154,800 บาท

รางวัลระดับภูมิภาค

รางวัลที่หนึ่ง: ทุนการศึกษาหนึ่งปีแรก มูลค่าสูงสุดถึงเกือบ 1,548,000* บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 387,000 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 309,600 บาท

*มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียนในปีแรกของมหาวิทยาลัยของผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง

ทุน IELTS Prize 2019/20 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2020!

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา