ทุนการศึกษา British Council IELTS

ielts-prize
ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ทุนการศึกษา IELTS สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2019/20

ในการเข้าร่วมลุ้นทุนการศึกษา IELTS ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน IELTS หากผู้สมัครยังไม่ได้สอบ IELTS สามารถสมัครได้ที่นี่

หากคุณต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS สามารถทำแบบทดสอบ IELTS ออนไลน์ฟรี ได้ที่นี่

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลที่หนึ่ง: มูลค่า 260,400 บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 217,000 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 173,600 บาท

รางวัลระดับภูมิภาค

รางวัลที่หนึ่ง: ทุนการศึกษาหนึ่งปีแรก มูลค่าสูงสุดถึงเกือบ 1,736,000* บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 434,000 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 347,200 บาท

*มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียนในปีแรกของมหาวิทยาลัยของผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง

ทุน IELTS Prize 2018/19 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2019!

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา