โครงการแข่งขันชิงทุนการศึกษาเพชรยอดมงกุฎ

โครงการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎในปี 2555
โครงการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎในปี 2555

พระธรรมภาวนาวิกรม หรือ ท่านเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ และผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ที่ร่วมโครงการเพชรยอดมงกุฎ เปิดแถลงข่าวโครงการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎในปี 2555 มีกำหนดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2555 ดังนี้

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม
วันรับสมัคร 11 มิถุนายน – 30 กรกฏาคม 2555 วันแข่งขัน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2555
สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 4 ทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันรับสมัคร 28 มิถุนายน-10 สิงหาคม2555 วันแข่งขันวันที่ 25-26 สิงหาคม2555
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม
วันรับสมัคร15 มิถุนายน-10 สิงหาคม2555 วันแข่งขัน วันที่ 26 สิงหาคม 2555
สถานที่แข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม
วันรับสมัคร 9 ก.ค.-20 สิงหาคม 2555 วันแข่งขันวันที่ 1-2 กันยายน 2555
สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ
วันรับสมัคร 1 ก.ค.-15 สิงหาคม 2555 วันแข่งขันวันที่ 8-9 กันยายน 2555
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 ทุนการศึกษามูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์
วันรับสมัคร1 ตุลาคม-31 ตุลาคม 2555 วันแข่งขัน วันที่ 11 พฤศจิกายน2555
สถานที่แข่งขัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ
วันรับสมัคร 1 กันยายน-30 กันยายน 2555 วันแข่งขัน วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5 ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม
วันรับสมัคร 1 กันยายน-10 พฤศจิกายน 2555 วันแข่งขันวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2555
สถานที่แข่งขันโรงเรียนสตรีวิทยา อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม
วันรับสมัคร 1 กันยายน-31 ตุลาคม 2555 วันแข่งขัน วันที่ 16 ธันวาคม 2555
สถานที่แข่งขัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ (ศาลายา)

พุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ทุนการศึกษาสมเด็จพระธีรญาณมุนี
วันรับสมัคร 1 ตุลาคม-15 ธันวาคม 2555 วันแข่งขัน วันที่ 24-25 ธันวาคม 2555
สถานที่แข่งขัน  โรงเรียนเทพศิรินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.romchatra.com

Add a Comment