ทุนวิจัย หลังป.เอก ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ ณ The NASA Exoplanet Science Institute อเมริกา

NASA Exoplanet Science Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา 2013
NASA Exoplanet Science Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา 2013

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก สำหรับนักเรียนนานาชาติ ด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์ (Astronomy and  Physics) และด้านที่เกี่ยวข้อง ณ The NASA Exoplanet Science Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา 2013

postdoctoral Fellowship in the field of astronomy, physics, or related disciplines for international students at the NASA Exoplanet Science Institute, 2013 USA

Study Subject(s):   Discover and characterize planetary systems and Earth-like planets around nearby stars

Course Level:   Postdoctoral

Scholarship Provider:  The NASA Exoplanet Science Institute
Scholarship can be taken at: USA

Eligibility:
–  The proposed research may be theoretical, observational, or instrumental. This program is open to applicants of any nationality who have earned (or will have earned) their doctoral degrees on or after January 1, 2010, in astronomy, physics, or related disciplines.
–  Eligible applicants are those who have received a PhD in astronomy, space physics, or related disciplines within the last 3 years.
–  Also eligible are current PhD students who will have fulfilled all requirements to receive a PhD before the start of the funding period, typically the beginning of September.
–  The applicant must propose to conduct research at a university or research institution in the United States with an established program in the field of the proposed research.
–  An established program shall be defined as at least one faculty member who is engaged in the proposed field through dedicated facilities or instruments, collaborations with existing projects or projects under development, or a record of significant contributions to the field.
–  The intent of this requirement is to guarantee the student a rich and stimulating environment rather than restricting the field of eligible institutions.
-Eligible applications must include a letter of endorsement from the proposed institution.

Scholarship Open for International Students:  Yes
Scholarship Description:
The NASA Exoplanet Science Institute announces the 2013 Sagan Postdoctoral Fellowship Program and solicits applications for fellowships to begin in the fall of 2013.The Sagan Fellowships will support outstanding recent postdoctoral scientists to conduct independent research that is broadly related to the science goals of the NASA Exoplanet Exploration program. The primary goal of missions within this program is to discover and characterize planetary systems and Earth-like planets around nearby stars.The fellowships are tenable at U.S. host institutions of the fellows’ choice, subject to a maximum of one new fellow per host institution per year (see note on host institutions below). The duration of the fellowship is up to three years: an initial one-year appointment and two annual renewals contingent on satisfactory performance and availability of NASA funds.

How to Apply:  Online
Scholarship Application Deadline: November 1, 2012

More Information/รายละเอียดทุนเพิ่มเติม
http://nexsci.caltech.edu/sagan/fellowship.shtml

Add a Comment