เตรียมตัวกันล่วงหน้า!!  สำหรับทุนเต็มให้เปล่าจากรัฐบาลอ […]