“เซ็นทรัล ทำ” ร่วมสนับสนุนการศึกษา กับ “โครงการเซ็นทรัล […]