ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศ […]