เป็นโครงการทุนการศึกษาระดับโลกของรัฐบาลอังกฤษ โดยอาศัยง […]