MANA ATELIER รับนักศึกษาฝึกงาน

MANA ATELIER เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2560  ในสายวิชาการออกแบบดังต่อไปนี้
– สถาปัตยกรรมหลัก
– สถาปัตยกรรมภายใน
– ภูมิสถาปัตยกรรม
– มัณฑนศิลป์ และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และออกแบบกราฟฟิก
– สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ-ก่อสร้าง

เอกสารและข้อมูลประกอบการสมัคร
– Resume และ Portfolio
– หนังสือขอเข้ารับการฝึกงานจากทางคณะ
– ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกงาน

โดยน้องๆ ที่สนใจสามารถส่งข้อมูลการสมัคร หรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และจะประกาศผลรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560 นี้

MANA Atelier ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ให้ความสนใจในการร่วมงานกับเราครับ

ที่มา  https://www.facebook.com/manaatelier/posts/736665359817499:0