อมรินทร์เทเลวิชั่นรับนักศึกษาฝึกงาน

Amarin Printing & Publishing Public Company

บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้การทำงานในบรรยากาศจริง สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคต

ขอบเขตของโครงการ

บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วปะเทศ เข้าร่วมโครงการฝึกงานกับทางบริษัท ในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

• เปิดรับช่วงการฝึกงาน กรกฎาคม – ธันวาคม 2560  (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560)

ฝ่าย : Production News (สายข่าว / เศรษฐกิจ/ บันเทิง/ข่าวค่ำ)

ข่าวค่ำ

 • ผู้ สื่อข่าว    (ทดสอบการเป็นผู้สื่อข่าว สามารถคิดหัวข้อข่าวที่จะสื่อสารออกมาให้ทันยุคสมัย ประมาน 3 นาที สามารถออกแบบคลิปให้น่าสนใจ โดยส่งคลิปผ่านทาง facebook : JobAmarin / อัพโหลดไฟล์ลง youtube แล้วส่งลิงค์มาทางอีเมล์ ้[email protected]
 • Co-Producer
 • ผู้ช่วยช่างภาพ

ข่าวบันเทิง

 • Co-Producer
 • ผู้ช่วยช่างภาพ
 • ผู้สื่อข่าว     (ทดสอบ การเป็นผู้สื่อข่าว สามารถคิดหัวข้อข่าวที่จะสื่อสารออกมาให้ทันยุคสมัย ประมาน 3 นาที สามารถออกแบบคลิปให้น่าสนใจ โดยส่งคลิปผ่านทาง facebook : JobAmarin / อัพโหลดไฟล์ลง youtube แล้วส่งลิงค์มาทางอีเมล์ ้[email protected]
 • Editor (ตัดต่อ)   ตัด ต่อคลิปแนะนำตนเอง 3 นาที ตำแหน่งที่อยากฝึกงาน เหตุผลที่อยากฝึกงานกับอมรินทร์ สามารถครีเอทคลิปวีดีโอได้ตามความต้องการ   โดยส่งคลิปผ่านทาง facebook : JobAmarin / อัพโหลดไฟล์ลง youtube แล้วส่งลิงค์มาทางอีเมล์ ้[email protected]        
 • Computer Graphic
 • Coordinator

ฝ่าย : Production Program 

 • ผู้ช่วยช่างภาพ
 • Coordinator (มีทักษะการประสานงาน การจัดกิจกรรม)
 • Creative (ต้องมีไฟล์งานลักษณะการจัดรูปแบบรายการ/สคิปที่เคยจัดทำ)
 • Stylist (มีทักษะการออกแบบแฟชั่น)
 • Stylist props

ฝ่าย : Broadcast

 • ผู้ช่วยช่างภาพ
 • Switcher

ฝ่าย : Promo & Creative Services 

 • Creative (ต้องมีไฟล์งานลักษณะการจัดรูปแบบรายการ/สคิปที่เคยจัดทำ)
 • Graphic Designer  (ต้องมีผลงานในการออกแบบเว็บ ออกแบบโฆษณาสามารถใช้โปรแกรม Ai / Ps ได้ดี มีความคล่องแคล่ว / ตัดต่อ / แต่งภาพ / สร้างสรรค์งานได้)
 • Motion Graphic (ขอไฟล์ VDO การทำผลงานแนบมาพร้อมกับ Resume สามารถใช้โปรแกรม Adobe / Premiere pro ได้ /ออกแบบโปรแกรม 3D / สามารถใช้โปรแกรม 3D Max , MAYA ได้)
 • Editor (สามารถใช้โปรแกรม Premiere pro ได้)

ฝ่าย : Marketing

 • Online Marketing
 • Graphic Design (ต้องมีผลงานในการออกแบบเว็บ ออกแบบโฆษณา)

ฝ่าย digital content

 • ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 1คน  (เขียน Content เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถตัดต่อวีดีโอ และมีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ)

ฝ่าย : ขายโฆษณา

 • Creative & Graphic

ฝ่าย : Stylist

 • ผู้ช่วย Stylist (รับ 1-2/ครั้ง) ต้องมีผลงานทางด้านการออกแบบ ตัดเย็บ หากมีไฟล์วีดีโองานเดินแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร มี 2 ดังนี้

1. สมัครผ่านทางอีเมล

กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้มาที่อีเมล์ [email protected]

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 2. ใบแสดงผลการเรียน (แสดงเกรดเฉลี่ยรวม 4-5 เทอม)
 3. ผลงานที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร ไม่เกิน 15 แผ่น
 4. ระบุ ตำแหน่งที่ต้องการฝึก และระบุช่วงเวลาที่ต้องการฝึกให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ฝึกตำแหน่ง กองบรรณาธิการ วันที่เริ่ม 2 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560
 5. กรุณาระบุหัวเรื่องอีเมล์ ดังนี้ ” ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ มหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ต้องการฝึกงาน กอง/หน่วยงานที่ต้องการขอฝึกงาน “
  เช่น “น.ส.ดวงใจ ใจดี 08x-xxx-xxxx มหาวิทยาลัยxxxxx ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ นิตยสาร room” เป็นต้น

2. สมัครด้วยตนเอง (Walk-In)

สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ทุกวันจันทร์ และ วันพุธ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ อาคาร Canteen ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

เอกสารประกอบการสมัครดังนี้

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ2 นิ้ว
 2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (แสดงเกรดเฉลี่ยรวม 4-5 เทอม) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ผลงานที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี) ไม่เกิน 15 แผ่น A4
 4. ส่งไฟล์วีดีโอมาที่ [email protected] /Facebook : JobAmarin (พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล-ตำแหน่งต้องการฝึกงาน)
 5. ทางบริษัทจะใช้เวลาในการพิจารณาผลงานหลังจากได้รับประมาณ 2 อาทิตย์
 *** นักศึกษาต้องมีทักษะและผลงานที่เกี่ยวกับตำแหน่งที่ต้องการเท่านั้น ดังเช่น หากต้องการฝึกตำแหน่ง Creative  ต้องมีทักษะในการคิด การสร้างบท การออกแบบงาน เป็นต้น ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 02-422-9999 ต่อ 4035, 4029 หรือที่ [email protected]

ที่มา http://www.amarin.co.th/corp/jobdescription.aspx?id=1377