ทุนปริญญาโท ASEAN Scholarship ปี 2562

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ASEAN Scholarship

โครงการ : ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านโภชนาการ

“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท เพื่อเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศอาเซียน กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ของประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

ขอเชิญชวนบัณฑิตหรือนักศึกษาปีสุดท้าย สัญชาติไทย ร่วมเป็ฯหนึ่งในประเทศอาเซียน ชิงทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อศึกษาต่อปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยชื่อดัง ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเกียวโต มหาวิทยาลัยนาโกยา มหาวิทยาลัยโอชาโนะมิสึ มหาวิทยาลัยโภชนาการคางาวะ และมหาวิทยาลัยวาเซดะ

คุณสมบัติเบื้องต้น

– สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาหรืออาศัยในประเทศไทย
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ และเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ผู้สมัครต้องมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอ สำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัย หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาที่ตนเลือกศึกษาต่อ
– ผู้สมัครต้องสมัครทุนจากประเทศไทย รวมทั้งต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกในทุกขั้นตอน
– มีสุขภาพแรงกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์
– ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด

สิ่งที่จะได้รับ

– ค่าศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
– ค่าครองชีพรายเดือน
– ค่าธรรเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าเดินทาง

กำหนดการเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
อีเมล์ [email protected]

ที่มา : http://ajinomotofoundation.or.th/post-japan-10/