เขียนเรียงความลุ้นเข้าค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน

ครั้งแรก!! ที่เยาวชนในเมืองจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนเยาวชนจากชุมชนภูเขาและทะเล กับ SeaYouTomorrowCamp ค่ายผู้นำเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤตโลกร้อน ออกแบบหลักสูตรและบริหารจัดการค่าย โดย Environmental Education Centre (EEC THAILAND)

  • เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ในห้องเรียนธรรมชาติ
  • พัฒนาภาวะผู้นำพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงต้านวิกฤติโลกร้อน
  • ร่วมเสนอมุมมองความคิดเห็นกับ CEO จากองค์กรระดับประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุระหว่าง 12 – 16 ปี
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
  • ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนดได้

เพียงส่งเรียงความในหัวข้อ “คุณอยากให้ผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นแบบไหน” ภายในวันที่ 20 ก.พ. 2563

รางวัล

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 12 ท่าน จะได้รับการสนับสนุนตั๋วเครื่องบิน ที่พักและอาหารทุกมื้อ ในการไปเข้าค่ายผู้นำเยาวชนรวมพลังต้านวิกฤติโลกร้อน รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรการเข้าอบรมโดย EEC Thailand

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ https://seayoutomorrowcamp.page.link/FB_Application