ประกวด Honda Smart Idol 2019 พร้อมรับทุนการศึกษา

ประกวด Honda Smart Idol 2019
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการประกวด “Honda Smart Idol 2019” ภายใต้แคมเปญ “Honda Young(ยัง)..ได้อีก” ชิงโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมากมาย พร้อมรับโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมเวิร์คช็อปพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะต่างๆ จากกูรูมืออาชีพ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดัง พร้อมได้รับทุนการศึกษา รวมทั้งการถ่ายแบบให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ของฮอนด้า และโอกาสเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อแสดงภาพยนตร์โฆษณาของฮอนด้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่พร้อมเปิดรับโอกาส และเสริมสร้างศักยภาพ
  • มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และปฏิภาณไหวพริบ
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน และพร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีทักษะการสื่อสารอยู่ในเกณฑ์ดี ใช้ภาษาไทยสื่อสารได้ดี ทั้งการพูด และการอ่าน

กำหนดการ

  • 24 ก.ย. – 24 ต.ค. 2562 รับสมัครเข้าร่วมกิจรรม
  • 28 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 50 คน ทาง www.honda.co.th/hondasmartidol2019
  • 30 ต.ค. 2562 ผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ และอบรม ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
  • 1 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อ Honda Smart Idol 2019 ทาง www.honda.co.th/hondasmartidol2019

ติดต่อสอบถาม