ประกวดสิ่งประดิษฐ์ Go Further Innovator Scholarship 2019

โครงการ Ford Go Further Innovator Scholarship 2019
ฟอร์ด ประเทศไทยร่วมกับ บริษัททีวีบูรพาจำกัดและ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ “Go Further Innovator Scholarship 2019” หัวข้อ เทคโนโลยีเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (ROAD SAFETY) ชิงทุนการศึกษารวม 760,000 บาท

เปิดรับเอกสารโครงการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน -31 ตุลาคม 2562(ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 อาคาร E คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ (CDC) ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม และติดตามรายละเอียดได้ที่

คุณ สุดาพร เผ่ากล้า (หล่าน)โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616 , มือถือ 083-6691417

โทรสาร 0-2158-6141 Email : [email protected]
Facebook : ฟอร์ดประเทศไทย FORD Thailand  https://www.facebook.com/FordThailand/
Facebook : บริษัททีวีบูรพาจำกัด  https://www.facebook.com/tvburabha/
Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA   https://www.facebook.com/PDA.Thailand/