ประกวดออกแบบ “AirAsia Line Sticker Contest 2018

ประกวดออกแบบ AirAsia Line Sticker Contest 2018

AirAsia ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “AirAsia Line Sticker Contest 2018” ชิงตั๋วเครื่องบินจากไทยแอร์เอเชีย มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

กติกาการส่งผลงาน

 • ออกแบบไลน์สติ๊กเกอร์ที่สื่อถึงความใส่ใจของแอร์เอเชียที่มีต่อผู้โดยสารของเราทุกคน
 • รายละเอียดของไฟล์ที่ใช้ส่งประกวด
  • รูปภาพ : จำนวน 8 รูป
  • ธีม: AirAsia Allstars Caring
  • ฟอร์แมต : .PNG .JPG หรือ.Gif
  • ขนาด : กว้าง 370 Pixel × สูง 320 Pixel (ขนาดไม่เกิน 2 MB)
  • พื้นหลังของรูป : ขาวหรือโปร่งใส
  • ความละเอียด: 72 dpi หรือสูงกว่า ในโหมดสี RGB
 • ส่งผลงานการประกวดเข้ามาที่ E-Mail : [email protected]

ระยะเวลา

 • ระยะเวลาที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 26 ก.พ. – 25 มี.ค. 2561
 • ประกาศผล 30 มี.ค.2561

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 23 เที่ยวบิน (รางวัลตั๋วเครื่องบินจากไทยแอร์เอเชีย 18 เที่ยวบิน ไป-กลับ 12 เที่ยวบินภายในประเทศ, 6 เที่ยวบินต่างประเทศ รางวัลตั๋วเครื่องบินจากไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ 5 เที่ยวบิน ไป-กลับ)

แหล่งข้อมูลการประกวดแข่งขัน