ประลองกึ๋นด้านศิลปะ กับโครงการ Young Thai Artist Award 2012

โครงการ Young Thai Artist Award 2012
โครงการ Young Thai Artist Award 2012

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นพากเพียรสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและผู้สนใจ ส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.5 ล้านบาท กับโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2555 (Young Thai Artist Award 2012) เวทีการประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งรวบรวมการประกวดศิลปะถึง 6 สาขา ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ, ศิลปะ 3 มิติ, ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี ที่มีมาตรฐานการคัดเลือกผลงานที่เข้มข้น มีความทรงเกียรติ และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางกระทั่งจัดประกวดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 โดยผลงานยอดเยี่ยมแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ ส่วนผลงานดีเด่นจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท (สาขาละไม่เกิน 5 รางวัล)

น้องๆ เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เตรียมผลงานเอาไว้ให้พร้อม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org หรือโทรสอบถามได้ที่ 0 2586 5214 สำหรับกำหนดรับสมัครผลงานจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 (วัน เวลา สถานที่ ตามกำหนดของแต่ละสาขา) ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/YoungThaiArtistAward

Young Thai Artist Award เป็นเวทีประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานการคัดเลือกผลงานที่เข้มงวด คณะกรรมการประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมูลนิธิเอสซีจีมุ่งสนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นพากเพียรในการสร้างสรรค์ผลงานได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถเชิงศิลปะของตนออกสู่สาธารณะ อันจะเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้สังคมเกิดความตื่นตัวอย่างกว้างขวาง

การรับสมัคร
ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาที่กำหนด อยู่ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 2 พ.ย. 2555

ที่มา : http://www.scgfoundation.org/