ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

“การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560”

เป็นการจัดประกวดดนตรีโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และด้วยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาดนตรีในประเทศไทย จึงให้ความสนับสนุนและร่วมจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่า การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

นับเป็นเวลา 13 ปีแล้ว ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นถึงความสำคัญของการจัดประกวดเยาวชนดนตรี ซึ่งเป็นเวทีที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในการส่งเสริมให้มีการแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์ รวมถึงช่วยให้เยาวชนได้ฝึกการใช้สมาธิในการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านับเป็นการส่งเสริมการใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าอันเป็นการดีที่ทำให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนยังได้พัฒนา ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิต จึงนับว่ามีส่วนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคมของไทยได้เป็นอย่างดี

ด้วยเอกลักษณ์ของการประกวด SET เยาวชนดนตรีเเห่งประเทศไทย ที่เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการขับร้อง โดยไม่จำกัดแนวเพลงในการประกวด จึงถือได้ว่า การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย เป็นการประกวดดนตรีที่เปิดกว้างที่สุด โดยมี หลักการตัดสินที่มุ่งเน้นความไพเราะเเละความสามารถในการเเสดงออกซึ่งศิลปะการเล่นดนตรีของผู้ประกวดเป็นสำคัญ

สุดยอดเวทีการประกวดการบรรเลงดนตรีเดี่ยว ระดับเยาวชน เปิดโอกาสเยาวชนไทยได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ด้วยเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 1,800,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ติดต่อเรา
E-mail: [email protected]
Phone:(662) 800-2525-34 ต่อ 3108, 3109
Fax: (662) 800-2530

ที่อยู่ติดต่อ
งานบริหารกิจกรรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170

ที่มา : https://www.music.mahidol.ac.th/set/home.html