กต.การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน ออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี (60 Years of the Kingdom of Thailand – Republic of Korea Friendship) ” การจัดการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีจะฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๑ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

ผู้ชนะการประกวดการแข่งขันฯ จะได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ กรุงเทพฯ – โซล – กรุงเทพ หรือ โซล – กรุงเทพฯ – โซล

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/84423