ตราช้าง SCG จัดประกวดออกแบบ A Place WE Stand Design Award 2015

ตราช้าง เอสซีจี ประกวด A Place WE Stand Design Award 2015

ตราช้าง จากเอสซีจี เปิดโครงการ “A Place WE Stand Design Awards 2015”ชวนนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดออกแบบสถาปัตย์ ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาทพร้อมนำสุดยอดไอเดียลงพื้นที่สร้างจริง มอบให้ชุมชนในพื้นที่ขาดแคลน

“ตราช้าง” จากเอสซีจี เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ “สร้างเพื่อให้” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย เปิดโครงการประกวดงานออกแบบสถาปัตย์ “A Place WE Stand Design Award 2015” เชิญชวนสถาปนิกรุ่นเยาว์ร่วมทำดี ผ่านการออกแบบอาคารสาธารณประโยชน์มอบให้กับชุมชนในพื้นที่ขาดแคลนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยตราช้างจะนำผลงานของทีมที่ชนะเลิศ ลงพื้นที่สร้างจริงภายใต้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 1,800,000 บาท นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

ที่มา : http://www.trachang.co.th