ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ปี 2566

ทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ 2566
โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครทุนการศึกษา โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ปี 2566 เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า ต่อเนื่องตั้งแต่ มัธยมชั้นปีที่ 4-จบปริญญาตรี มูลค่าทุนการศึกษารวมสูงสุดกว่า 700,000 บาท

การรับสมัคร

รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น มัธยมชั้นปีที่ 3 จากโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี

หมดเขตรับสมัคร 13 มกราคม 2566

ติดต่อโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์
งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 074282204

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา