ก.พ. เปิดรับสมัครทุนมัธยมปลาย (ม.6) เพื่อศึกษาต่อป.ตรี รวมกว่า 90 ทุน

ทุน ก.พ. ระดับมัธยมปลาย

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมกว่า 90 ทุน โดยทุนดังต่อไปนี้

  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2563 จำนวน 9 ทุน
  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 จำนวน 71 ทุน
  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2563  จำนวน 5 ทุน
  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563  จำนวน 4 ทุน
  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 1 ทุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา