ก.พ. เปิดรับสมัครทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล ปี 2564

สิ้นสุดการรอคอย….เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2563
ที่ http://scholar2.ocsc.go.th

ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

  1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
  2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 55 ทุน
  3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
  4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน
  5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ocsc.go.th/node/6573