ทุนการศึกษาเด็กไฟ-ฟ้า ปี 2561

ทุนมัธยม ปวช. ไฟฟ้า

โครงการทุนการศึกษาเด็กไฟ-ฟ้า ปี 2561

ทุนการศึกษาแบ่งเป็นสองระดับคือ 

ชั้นมัธยม – ได้รับทุนต่อเนื่องปีละ 7,000 บาท จนถึงชั้นมัธยมปีที่ 6

ชั้นปวช. – ได้รับทุนต่อเนื่องปีละ 14,000 บาท จนถึง ปวช. ที่ 3

คุณสมบัติเด็กไฟ-ฟ้าที่มีสิทธิ์เข้าสมัครรับทุน 

  • เป็นเด็กไฟ-ฟ้า ปีที่สองขึ้นไป และมาเรียนที่ไฟ-ฟ้าสม่ำเสมอ
  • เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนชุมชน และมีบทบาทในการช่วยเหลือส่วนรวมที่ชัดเจน
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมปีที่ 1-5 หรือ ปวช. ปี 1-2
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย ของปีการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ปัจจุบันไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่
  • สามารถสมัครได้ 1 ทุน  ต่อหนึ่งครอบครัว
  • สามารถสละเวลา ทำกิจกรรมจิตอาสาพิเศษ ร่วมกับศูนย์ไฟ-ฟ้า 30 ชั่วโมงต่อปี

ระยะเวลารับสมัคร : 15 ธ.ค. 2560 ถึง 15 ม.ค. 2561

สนใจกรอกใบสมัครเป็นนักเรียนทุน คลิกที่นี่

 

เด็กๆ ไฟ-ฟ้าที่สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ พี่ ๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า
ชั้น 28 3000 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2299-1956
อีเมล: [email protected]

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tmbfoundation.or.th