ทุนมัธยม โรงเรียนนานาชาติ

KIS Scholarship ทุนโรงเรียนนานาชาติ

Kajonkiet International School Phuket – KIS ให้ทุนการศึกษาในด้านวิชาการเด่น และด้านดนตรี ในระดับมัธยมปลาย ชั้นปีที่ 10 (อายุ 14-15 ปี)  และชั้นปีที่ 12 (อายุ 16-17 ปี) สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] or 089-652-7599

ลิงค์ที่มาของแหล่งทุนการศึกษา