ทุน Women in STEM ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร

ทุนปริญญาโท Women in STEM
                               Picture From https://www.britishcouncil.or.th


คุณเป็นผู้หญิงที่เรียนจบในสายวิชาด้าน STEM และมีใจรักอยากต่อยอดความรู้ด้านนี้ใช่หรือไม่? 
ถ้าใช่ มาร่วมสมัครรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ early academic fellowship ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร

บริติช เคานซิล กำลังมอบทุนศึกษาต่อสำหรับผู้หญิงในอเมริกา เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อียิปต์ ตุรกี และยูเครน โดยทุนดังกล่าวจะเป็นเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ ค่าเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เป็นแม่

เรากำลังมองหาผู้หญิงที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • สามารถเริ่มศึกษาที่สหราชอาณาจักรได้ใน ปีการศึกษา 2565-2566 โดยเริ่มต้นช่วงประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม
  • ต้องการการสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่าย
  • จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่สามารถใช้ศึกษาต่อปริญญาโท ตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ของมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร
  • กำลังทำงานหรือมีประสบการณ์ทำงาน หรือสามารถแสดงให้เห็นว่ามีความสนใจในสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
  • มีทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษา วิจัย ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ถ้าคุณสนใจสายอาชีพด้าน STEM และต้องการเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว

ปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา