ทุนป.โท ด้านกฎหมาย ณ University College Dublin

ทุนปริญญาโท University College Dublin
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชาในระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตร 1 ปี) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามที่

คุณธนันณัฐ มีมาก หรือ คุณนฤมล สุขเกษม
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทร. 02-564-7000 ต่อ 81874 หรือ 81922 หรืออีเมล์ [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา