ทุนสมเด็จพระเทพฯ ระดับปริญญาโท University College Dublin

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin: UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุน ใน 3 สาขา ได้แก่

1. College of Engineering and Architecture
2. College of Health and Agricultural Sciences
3. College of Science

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถกรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินที่ https://www.ucd.ie/global/apply โดยเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร พร้อมทั้งแนบหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2564
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/6078