ทุน ICDF ปี 2020 ระดับป.โท-เอก

ทุนไต้หวัน Taiwan ICDF

ทุน ICDF ประจำปี 2020

Taiwan ICDF ให้ทุนสำหรับนักเรียนไทยสามารถขอทุนนี้ได้เฉพาะกรณี ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เท่านั้น

รายละเอียดทุนดังนี้:

เงินสนับสนุนที่จะได้รับ

1.ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด

3.ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย)

4.ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ปริญญาโท 15,000ดอลลาร์ไต้หวัน; ปริญญาเอก17,000ดอลลาร์ไต้หวัน)

5.ค่าประกันสุขภาพ

6.ค่าหนังสือเรียน

ดูคุณสมบัติผู้สมัครทุนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5166&CtNode=30015&mp=1(ภาษาจีน)

https://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12507&CtNode=30318&mp=2 (ภาษาอังกฤษ)

ดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/9123116143853.pdf

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-119-3555ต่อ311 หรือ [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา